Mobirise Website Builder


Omdat je niet de enige bent

De cijfers zijn helder: in 2016 zaten naar schatting 10.000 kinderen (< 18 jaar) voor korte of lange tijd thuis. Je bent dus allesbehalve de enige. Op deze website staan de thuiszittende jongeren centraal.

Wanneer je weinig tot niet meer naar school gaat - en je 'er' nog middenin zit - is de onvermijdelijke vraag waarom je niet naar school gaat, vaak niet zo makkelijk te beantwoorden.

Uit de praktijk blijkt dat veelvoorkomende oorzaken van thuiszitten zijn:

  • Pesten
  • Niet op de 'juiste' school zitten
  • Ziekte of stoornis
  • Verhuizing
  • Onrustige thuissituatie bijvoorbeeld scheiding, ziekte verslaving van één van de gezinsleden

 

Het is mijn doel om met deze website en de website mijnkindgaatnietnaarschool.nl het taboe op thuiszitten te doorbreken, allereerst door er over te praten. Of liever gezegd door de betreffende ouders en jongeren aan het woord te laten. 

Op deze website delen thuiszittende jongeren hun ervaringen. Op mijnkindgaatnietnaarschool.nl delen ouders van thuiszitters hun ervaringen.

Welkom!


Monique de Mijttenaere

Journalist

Ervaringsdeskundige ouder op het gebied van thuiszitten

Vragenlijst

Die vul jij toch ook in?

NAAR DE VRAGENLIJST